Giải câu 3 trang 14 toán 5 bài luyện tập

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 14 - sgk Toán lớp 5

Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a)

b)

c)

d)

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021