Toán lớp 5 trang 111 Luyện tập câu 2 Toán lớp 5 trang 111

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Toán lớp 5 trang 111 Luyện tập

KhoaHoc.com.vn mời các bạn tham khảo phương pháp giải, bài giải chi tiết Toán lớp 5 trang 111 Luyện tập câu 2. 

Câu 2 Trang 111 sgk toán lớp 5

Người ta làm một cái hộp không có nắp bằng bìa cứng có dạng hình lập phương có cạnh 2,5dm. Tính diện tích bìa cần dùng để làm hộp (không tính mép dán).

Bài làm:

Do chiếc hộp không có nắp nên diện tích mảnh bìa cần dùng là tổng diện tích của 5 mặt giấy bìa cứng.

  • Diện tích một mặt hình lập phương mà:

2,5 x 2,5 = 6,25 (dm2)

  • Diện tích bìa cần dùng là:

6,25 x 5 = 31,25 (dm2)

Đáp số: 31,25 dm2

Chủ đề liên quan