Toán lớp 5 trang 110 Luyện tập câu 2 Toán lớp 5 trang 110

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Toán lớp 5 trang 110 Luyện tập

KhoaHoc.com.vn mời các bạn tham khảo phương pháp giải, bài giải chi tiết Toán lớp 5 trang 110 Luyện tập câu 2 để nắm được kiến thức về diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

Giải Toán lớp 5 trang 110 Luyện tập bài 2

Câu 2: Trang 110 sgk toán lớp 5

Một cái thùng không nắp dạng hình chữ nhật có chiều dài 1,5m, chiều rộng 0,6m và chiều cao 8dm. Người ta sơn mặt ngoài của thùng. Hỏi diện tích quét sơn là bao nhiêu mét vuông?

Toán 5 tran 110 Luyện tập

Phương pháp giải

Thùng không có nắp và người ta chỉ quét mặt ngoài của thùng nên diện tích phần quét sơn bằng diện tích xung quanh cộng với diện tích một mặt đáy của thùng.

Lưu ý: ba kích thước của hình hộp chữ nhật chưa cùng đơn vị đo nên trước khi tính ta cần đưa về cùng một đơn vị đo.

Bài làm

Do người ta sơn mặt ngoài của thùng và thùng đó là thùng không nắp nên diện tích quét sơn là diện tích xung quanh + diện tích đáy của của cái thùng đó.

Khi tính diện tích độ dài của các cạnh phải cùng một đơn vị nênchiều cao 8dm = 0,8m.

  • Chu vi đáy của thùng là:

(Chiều dài + chiều rộng) x 2 = (1,5 + 0,6) x 2 = 2,1 x 2 = 4,2 (m)

  • Diện tích xung quanh của cái thùng là:

4,2 x 0,8 = 3,36 (m2)

  • Diện tích mặt đáy của cái thùng là:

1,5 x 0,6 = 0,9 (m2)

  • Diện tích quét sơn của thùng đó là:

3,36 + 0,9 = 4,26 (m2)

Đáp số: 4,26m2

Chủ đề liên quan