Toán lớp 5 trang 111 Luyện tập bài 1 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Toán lớp 5 trang 111 Luyện tập

KhoaHoc.com.vn mời các bạn tham khảo phương pháp giải, bài giải chi tiết Toán lớp 5 trang 111 Luyện tập câu 1.

Câu 1 Trang 111 sgk toán lớp 5

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 1,5m.

Phương pháp giải

Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4.

Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 6

Bài làm

  • Diện tích một mặt của hình lập phương là:

1,5 x 1,5 = 2,25 (m2)

Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4.

  • Vậy diện tích xung quanh của hình lập phương đã cho là:

2,25 x 4 = 9 (m2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 6.

  • Vậy diện tích toàn phần của hình lập phương đã cho là:

2,25 x 6 = 13,5 (m2).

Đáp số: 9m2; 13,5m2

Chủ đề liên quan