Giải Toán lớp 5 trang 110 câu 2 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Toán lớp 5 trang 110

KhoaHoc.com.vn mời các bạn học sinh cùng tham khảo Giải Toán lớp 5 trang 110 câu 2 để nắm được cách làm các bài tập liên quan Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

Giải Toán lớp 5 trang 110 bài 2

Đề bài

Một người thợ gò một cái thùng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6dm, chiều rộng 4dm và chiều cao 9dm. Tính diện tích tôn dùng để làm thùng (không tính mép hàn).

Phương pháp giải

Thùng không có nắp nên diện tích tôn dùng để làm thùng là tổng của diện tích xung quanh của thùng tôn và diện tích đáy của thùng tôn.

Bài làm

Thùng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6dm, chiều rộng 4dm và chiều cao 9dm.

Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao.

  • Chu vi đáy của thùng tôn là :

(6 + 4) x 2 = 10 x 2 = 20 (dm2)

  • Vậy diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

20 x 9 = 180 (dm2)

Do thùng tôn không có nắp, nên diện tích tôn cần làm là diện tích xung quanh + diện tích đáy.

  • Diện tích đáy của thùng tôn là:

6 x 4 = 24 (dm2)

  • Diện tích tôn dùng để làm thùng là:

180 + 24 = 204 (dm2)

Đáp số: 204dm2

Chủ đề liên quan