Cách giải bài dạng: Tìm giá trị phần trăm của một số toán lớp 5

  • 1 Đánh giá

Dạng toán tìm giá trị phần trăm của một số là một trong những dạng toán tương đối khó trong chương trình toán lớp 5. Dưới đây, KhoaHoc sẽ hướng dẫn các con phương pháp giải bài dạng này, các con chú ý cách làm như sau nhé.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Phương pháp giải
  • Bài tập vận dụng

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

  • Quy tắc:

Muốn tìm giá trị phần trăm của một số ta lấy số đó chia cho 100 rồi nhân với số phần trăm hoặc lấy số đó nhân với số phần trăm rồi chia cho 100.

Ví dụ: Một trường có 600 học sinh, trong đó số học sinh nữ chiếm 52%. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nữ?

Giải:

  • Cách 1:

Trường đó có số học sinh nữ là:

600 : 100 x 52 = 312 (học sinh)

Đáp số: 312 học sinh

  • Cách 2:

Trường đó có số học sinh nữ là:

600 x 52 : 100 = 312 (học sinh)

Đáp số: 312 học sinh

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Dũng có 75 viên bi gồm hai màu: xanh và đỏ. Số bi xanh chiếm 40% tổng số bi. Hỏi Dũng có bao nhiêu viên bi xanh? Bao nhiêu viên bi đỏ?

Bài 2: Một tấm vải sau khi giặt xong bị co mất 2% chiều dài ban đầu. Giặt xong tấm vải chỉ còn 24,5m. Hỏi trước khi giặt tấm vải dài bao nhiêu mét?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Một quả dưa hấu cân nặng 2 kg chứa 92% nước. Sau khi phơi nắng thì lượng nước trong quả dưa chỉ còn 90% . Hỏi khi đó quả dưa cân nặng bao nhiêu kg?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4: Nước biển chứa 4% muối. Cần đổ thêm bao nhiêu gam nước lã vào 400 gam nước biển để tỉ lệ muối trong dung dịch là 2%?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021