Bài toán tính thể tích hình hộp chữ nhật

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Tính thể tích của một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh bằng 448 cm2, chiều cao 8 cm, chiều dài hơn chiều rộng 4 cm.

Bài 5: Một cái bể chứa nước hình hộp chữ nhật dài 2m, rộng 1,5m, cao 1,2m. Bể hiện chứa đầy nước, người ta lấy ra 45 thùng nước, mỗi thùng 20 lít. Hỏi mực nước trong bể bây giờ còn cao bao nhiêu?

Bài làm:

Bài 4: Tổng chiều dài và chiều rộng hình hộp chữ nhật là:

448 : 8 : 2 = 28 (cm)

Chiều dài hình hộp chữ nhật là:

(28 + 4) : 2 = 16 (cm)

Chiều rộng hình hộp chữ nhật là:

16 - 4 = 12 (cm)

Thể tích hình hộp chữ nhật là:

16 x 12 x 8 = 1536 (cm3)

Đáp số: 1536cm3

Bài 5: Thể tích của bể chứa là: 2 x 1,5 x 1,2 = 3,6m3 = 3600dm3 = 3600 lít

Lượng nước lấy ra là:

20 x 45 = 900 (lít)

Lượng nước còn lại trong bể là:

3600 – 900 = 2700 (lít)

Đáp số: 2700 (lít)

  • 34 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021