Bài toán tính diện tích và thể tích hình lập phương

  • 1 Đánh giá

Bài 6: Có 8 hình lập phương, mỗi hình có cạnh bằng 2cm. Xếp 8 hình đó thành một hình lập phương lớn. Tìm diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình lập phương lớn.

Bài 7: Phải xếp bao nhiêu hình lập phương nhỏ có cạnh 1cm để được một hình lập phương lớn có diện tích toàn phần là 294dm2.

Bài làm:

Bài 6: Cạnh của hình lập phương nhỏ là 2cm nên cạnh của hình lập phương lớn là:

2 x 2 = 4cm

Diện tích xung quanh là:

4 x 4 x 4 = 64 (cm2)

Diện tích toàn phần là:

4 x 4 x 6 = 96 (cm2)

Đáp số: Sxq = 64cm2; Stp = 96 cm2

Bài 7: Diện tích một mặt hình lập phương lớn là:

294 : 6 = 49 (dm)

Có 49 = 7 x 7 suy ra độ dài cạnh hình vuông lớn là 7dm = 70cm

Thể tích hình lập phương lớn là:

70 x 70 x 70 = 343000 (cm3)

Thể tích hình lập phương nhỏ là:

1 x 1 x 1 = 1 (cm3)

Vậy cần 343000 hình lập phương nhỏ

  • 39 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021