Bài toán hai vật chuyển động cùng chiều gặp nhau

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Lúc 7 giờ sáng, người thứ nhất đi từ A đến B với vận tốc 20 km/giờ. Cùng lúc tại B, người thứ hai đi cũng khởi hành và đi cùng chiều với người thứ nhất, với vận tốc 12 km/giờ. Biết rằng khoảng cách AB = 6km. Hỏi hai người gặp nhau lúc mấy giờ và cách A bao nhiêu km ?

Bài làm:

Bài 4: Hiệu hai vận tốc là:

20 – 12 = 8 (km/h)

Thời gian gặp nhau của hai xe là:

6 : 8 = 0,75 giờ = 45 phút

Hai người gặp nhau lúc :

7 giờ + 45 phút = 7 giờ 45 phút

Chỗ gặp nhau cách A là :

20 x 0,75 = 15 km

Đáp số : 7 giờ 45 phút và 15 km.

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021