Hỏi giá bìa mỗi quyển sách là bao nhiêu?

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Một người mua 6 quyển sách cùng loại, vì được giảm giá 10% theo giá bìa nên chỉ phải trả 218700 đồng. Hỏi giá bìa mỗi quyển sách là bao nhiêu?

Bài làm:

Bài 3: Coi giá của mỗi quyển sách là 100% thì phần trăm giá mua sách là:

100% -10% = 90%

Giá bìa 6 quyển sách là:

218700 : 90 x 100 = 243000 (đồng)

Giá bìa mỗi quyển sách là:

243000 : 6 = 40500 (đồng)

Đáp số: 40500 (đồng)

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021