Bài toán tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài là 7 m, chiều rộng bằng chiều dài và chiều cao là 1,5 m. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của bể nước đó.

Bài 2: Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 420 cm2 và có chiều cao là 7cm. Tính chu vi đáy của hình hộp chữ nhật đó.

Bài 3: Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 3,6m, chiều cao 3,8m. Người ta muốn quét vôi vào các bức tường xung quanh và trần của căn phòng đó. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông, biết tổng diện tích các cửa bằng 8 m2 (chỉ quét bên trong phòng).

Bài làm:

Bài 1: Chiều rộng của bể nước là: 7 : 2 = 3,5 (m)

Diện tích xung quanh của bể nước là: Sxq = 2 x (7 x 1,5 + 3,5 x 1,5) = 31,5 (m2)

Diện tích toàn phần của bể nước là: Stp = 2 x (7 x 3,5 + 7 x 1,5 + 3,5 x 1,5) = 80,5 (m2)

Đáp số: Sxq = 31,5m2; Stp = 80,5m2

Bài 2: Vì diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật bằng chu vi đáy nhân với chiều cao nên.

Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật bằng diện tích xung quanh chia cho chiều cao, ta có:

Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là:

420 : 7 = 60 (cm)

Đáp số: 60cm

Bài 3: Diện tích xung quanh của căn phòng là:

( 6 + 3,6 ) x 2 x 3,8 = 72,96 (m2)

Diện tích trần của căn phòng là:

6 x 3,6 = 21,6 ( m2)

Diện tích cần quét vôi là:

(72,96 + 21,6 ) - 8 = 86,56 (m2)

Đáp số: 86,56 m2

  • 34 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021