Hỏi khi đó quả dưa cân nặng bao nhiêu kg?

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Một quả dưa hấu cân nặng 2 kg chứa 92% nước. Sau khi phơi nắng thì lượng nước trong quả dưa chỉ còn 90% . Hỏi khi đó quả dưa cân nặng bao nhiêu kg?

Bài làm:

Bài 3: Lượng nước trong quả dưa hấu là:

2 x 92 : 100 = 1,84 (kg)

90% lượng nước còn lại:

1,84 x 90 : 100 = 1,656 (kg)

Khối lượng quả dưa bị giảm:

1,84 – 1,656 = 0,184 (kg)

Sau khi phơi nắng quả dưa hấu cân nặng:

2 – 0,184 = 1,816 (kg)

Đáp số: 1,816 kg

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021