Tìm trung bình cộng các số biết một số kém trung bình cộng các số a đơn vị.

  • 1 Đánh giá

Bài 8: Việt có 18 viên bi, Nam có 16 bi, Hòa có số bi bằng trung bình cộng của Việt và Nam, Bình có số bi kém trung bình cộng của cả 4 bạn là 6 bi. Hỏi BÌnh có bao nhiêu viên bi?

Bài làm:

Bài 8: Số bi của Hòa là:

(16 + 18) : 2 = 17 (viên bi)

Nếu 3 bạn bù cho Bình 6 viên bi thì trung bình cộng số bi của 4 bạn bằng nhau.

Trung bình cộng số bi của 4 bạn là:

(18 + 17 + 16 - 6) : 3 = 15 (bi)

Số bi của Bình là:

15 - 6 = 9 (bi)

Đáp số: 9 bi

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021