Cách giải bài dạng: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số Toán lớp 5

  • 1 Đánh giá

Dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số là một dạng toán lời văn điển hình. Con bắt đầu làm quen với Dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số ở chương trình toán 4, và tiếp tục học nâng cao hơn trong toán lớp 5. Dưới đây, KhoaHoc sẽ hướng dẫn các con phương pháp giải bài, các con chú ý cách làm như sau nhé.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Phương pháp giải
  • Bài tập vận dụng

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Cách giải chung:

  • Bước 1: Vẽ sơ đồ theo dữ kiện bài ra.
  • Bước 2: Tìm tổng số phần bằng nhau
  • Bước 3: Tìm số bé và số lớn (Có thể tìm số lớn trước hoặc tìm sau và ngược lại)

Số bé = (Tổng : số phần bằng nhau) x số phần của số bé (Hoặc Tổng - số lớn)

Số lớn = (Tổng: số phần bằng nhau) x số phần của số lớn (Hoặc tổng - số bé)

  • Bước 4: Kết luận đáp số

Ví dụ: Tổng của hai số là 121, tỷ số của hai số đó là . Tìm hai số đó.

Giải: Theo đề bài ra ta có sơ đồ:

Cách giải bài dạng: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số Toán lớp 5

Tổng số phần bằng nhau là:

5 + 6 = 11 (phần)

Số bé là:

121 : 11 x 5 = 55

Số lớn là:

121 - 55 = 66

Đáp só: Số bé: 55, số lớn: 66

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Cho phân số có tổng của tử số và mãu số là 3345. Biết 2 lẫn mẫu số bằng 3 lần tử số. Tìm phân số đó.

Bài 2: Chu vi một mảnh vườn hình chữ nhật là 144m, chiều rộng bằng chiều dài. Tính chiều dài, chiều rộng mảnh vườn đó

Bài 3: Hai thùng đựng tất cả 112 lít nước mắm. Nếu đổ từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai 7 lít thì số mắm ở thùng thứ hai bằng số mắm ở thùng thứ nhất. Hỏi lúc đầu mỗi thùng có bao nhiêu lít nước mắm?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4: Tìm số tự nhiên. Biết rằng khi viết thêm vào bên phải số đó số 52 ta được số mới. Tổng của số mới và số đó bằng 5304.

Bài 5: Trung bình cộng của 3 số là 85. Nếu thêm 1 chữ số 0 vào bên phải số thứ hai thì được số thứ nhất, nếu gấp 4 lần số thứ hai thì được số thứ ba. Tìm 3 số đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 6: Lớp 5A và lớp 5B nhận chăm sóc hai thửa ruộng có tổng diện tích là 1560 m. Nếu lấy $\frac{1}{4}$ diện tích thửa ruộng của lớp 5A chuyển sang cho lớp 5B chăm sóc thì diện tích chăm sóc của hai lớp bằng nhau. Tính diện tích của mỗi thửa ruộng.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 46 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021