Bài toán đại lượng tỉ lệ thuận lớp 5

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Biết rằng cứ 3 thùng mật ong thì đựng được 27l. Trong kho có 12 thùng, ngoài cửa hàng có 5 thùng. Tất cả có bao nhiêu lít mật ong?

Bài 2: Tổ một có 7 công nhân trong 6 ngày sản xuất được 630 dụng cụ. Hỏi tổ hai có 21 công nhân trong 3 ngày thì sản xuất được bao nhiêu dụng cụ? Biết năng suất của mọi công nhân đều như nhau.

Bài làm:

Bài 1: Một thùng mật ong đựng được số lít là:

27 : 3 = 9 (lít)

Có tất cả số thùng mật ong là:

12 + 5 = 17 (thùng)

Có tất cả số lít mật ong là:

17 x 9 = 153 (lít)

Đáp số: 153 lít

Bài 2: Số dụng cụ 7 công nhân làm trong 1 ngày là:

630 : 6 = 105 (dụng cụ)

số dụng cụ 1 công nhân làm trong 1 ngày là:

105 : 7 = 15 (dụng cụ)

Số dụng cụ 21 công nhân làm trong 1 ngày là:

21 x 15 = 315 (dụng cụ)

Số dụng cụ 21 công nhân làm trong 3 ngày là:

315 x 3 = 945 (dụng cụ)

Đáp số: 945 dụng cụ.

  • 25 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021