Giải Toán lớp 5 trang 110 câu 1 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Toán lớp 5 trang 110

KhoaHoc.com.vn mời các bạn học sinh cùng tham khảo Giải Toán lớp 5 trang 110 câu 1 - Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật để có thể so sánh đối chiếu kết quả bài làm của mình sau đây.

Giải Toán lớp 5 trang 110 Bài 1

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 5dm, chiều rộng 4dm và chiều cao 3dm.

Phương pháp giải

- Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

- Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy.

Bài làm

Hình hộp chữ nhật có chiều dài 5dm, chiều rộng 4dm và chiều cao 3dm.

Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao.

  • Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là :

(5 + 4) x 2 = 9 x 2 = 18 (dm)

  • Vậy diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

18 x 3 = 54 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật bằng tổng của diện tích xung quanh và diện tích đáy.

  • Diện tích mặt đáy hình hộp chữ nhật là:

5 x 4 = 20 (dm2)

  • Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

54 + 20 x 2 = 54 + 40 = 94 (dm2)

Đáp số: Diện tích xung quanh: 54dm2;

Diện tích toàn phần: 94dm2.

Chủ đề liên quan