Giải câu 2 trang 16 toán 5 Bài luyện tập chung (tiếp)

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 16 - sgk Toán lớp 5

Tính:

a)

b)

c)

Bài làm:

a.

b.

c.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021