Giải bài : Phép trừ sgk Toán 5 trang 159

  • 1 Đánh giá

Để củng cố về phép cộng : số bị trừ, số trừ, hiệu và cách thực hiện phép tính trừ,...KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Giải bài : Phép trừ - sgk Toán 5 trang 159

Chú ý: a - a = 0

a - 0 = a

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 159 sgk toán lớp 5

Tính rồi thử lại (theo mẫu):

a) 8923 - 4157 ; 27069 - 9537

b) ; \({7 \over {12}} - {1 \over 6}\); \(1 - {3 \over 7}\)

Mẫu: Thử lại: $\frac{5}{11}+\frac{3}{11}=\frac{8}{11}$

c) 7,284 - 5,596 ; 0,863 - 0,298

Giải bài : Phép trừ - sgk Toán 5 trang 159

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 160 sgk toán lớp 5

Tìm x:

a) x + 5,84 = 9,16 ;

b) x - 0,35 = 2,55 ;

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 160 sgk toán lớp 5

Một xã có 540,8ha đất trồng lúa. Diện tích đất trồng hoa ít hơn diện tích đất trồng lúa 385,5ha. Tính tổng diện tích đất trồng lúa và trồng hoa của xã đó.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021