Giải câu 2 bài Trừ hai số thập phân Toán 5 trang 54

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 54 - sgk toán lớp 5

Đặt tính rồi tính:

a) 72,1 - 30,4;

b) 5,12 - 0,68;

c) 69 - 7,85.

Bài làm:

a) 72,1 - 30,4

Giải câu 2 bài Trừ hai số thập phân - Toán 5 trang 54

b) 5,12 - 0,68

Giải câu 2 bài Trừ hai số thập phân - Toán 5 trang 54

c) 69 - 7,85

Giải câu 2 bài Trừ hai số thập phân - Toán 5 trang 54

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021