Giải câu 1 bài : Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương sgk Toán 5 trang 108

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 108 sgk toán lớp 5

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải bài : Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương - sgk Toán 5 trang 107

Bài làm:

Hình hộp chữ nhật có 6 mặt, 8 đỉnh và 12 cạnh. Hình vuông cũng giống hình chữ nhật như 6 mặt là hình hình vuông.

Từ đó ta điền được bảng sau:

Giải bài : Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương - sgk Toán 5 trang 107

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021