Giải bài hình tam giác

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng chuyển sang một dạng toán mới đó chính là hình học. Khi học hình học, chúng ta sẽ khám phá được rất nhiều điều. Vậy với bài học đầu tiên, chúng ta sẽ khám phá điều gì? Đó chính là tìm hiểu về hình tam giác. Các con đã sẵn sàng chưa, chúng ta cùng bắt đầu đến với bài học.

A. Kiến thức cơ bản

a) Hình tam giác

Giải bài hình tam giác

Hình tam giác ABC có:

- Ba cạnh là: cạnh AB, cạnh AC, cạnh BC.

- Ba đỉnh là: đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C.

- Ba góc là:

  • Góc đỉnh A, cạnh AB và AC (gọi tắt là góc A);
  • Góc đỉnh B, cạnh BA và BC (gọi tắt là góc B);
  • Góc đỉnh C, cạnh AC và CB (gọi tắt là góc C)

Giải bài hình tam giác

Hình tam giác có Hình tam giác có 1 góc Hình tam giác có 1 góc vuông

ba góc nhọn tù và hai góc nhọn và hai góc nhọn

b) Đáy và đường cao

Giải bài hình tam giác

BC là đáy, AH là đường cao ứng với đáy BC. Độ dài AH là chiều cao.

Giải bài hình tam giác

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 86 sgk toán lớp 5

Viết tên ba góc và ba cạnh của mỗi hình tam giác dưới đây:

Giải bài hình tam giác

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 86 sgk toán lớp 5

Hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng được vẽ trong mỗi hình tam giác dưới đây

Giải bài hình tam giác

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 86 sgk toán lớp 5

So sánh diện tích của:

a) Hình tam giác AED và hình tam giác EDH.

b) Hình tam giác EBC và hình tam giác EHC.

c) Hình chữ nhật ABCD và hình tam giác EDC.

Giải bài hình tam giác

=> Xem hướng dẫn giải


  • 11 lượt xem
Chủ đề liên quan