Giải bài: Ôn tập về đo thể tích sgk Toán 5 trang 155

  • 1 Đánh giá

Nhằm củng cố kiến thức và bài tập về các đơn vị đo thể tích và cách đổi từ đơn vị thể tích này sang đơn vị đo thể tích khác. KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 155 sgk toán lớp 5

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Tên

Kí hiệu

Quan hệ giữa các đơn vị đo liền nhau

Mét khối

m3

1m3 = …dm3 = …cm3

Đề-xi-mét khối

dm3

1dm3= …cm3 ;

1dm3 = 0,...m3

Xăng-ti-mét khối

cm3

1cm3= 0,…dm3

b) Trong bảng đơn vị đo thể tích:

  • Đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn liền tiếp?
  • Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn liền tiếp?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 155 sgk toán lớp 5

Viết các số thích hợp vào chỗ chấm:

1m3 = ...dm3 1dm3 = ...cm3

7,268m3 = ...dm3 4,351dm3 = ....cm3

0,5m3 = ...dm3 0,2dm3 = ...cm3

3m3 2dm3 = ...dm3 1dm3 9cm3 = ...cm3

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 155 sgk toán lớp 5

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) Có đơn vị đo là mét khối:

6m3 272dm3 ; 2105dm3 ; 3m3 82dm3 ;

b) Có đơn vị đo là đề-xi-mét khối:

8dm3 439cm3 ; 3670cm3 ; 5dm3 77cm3

=> Xem hướng dẫn giải


  • 30 lượt xem
Chủ đề liên quan