Giải bài khái niệm số thập phân (tiếp theo) sgk Toán 5 trang 36

  • 1 Đánh giá

Ở bài trước, chúng ta đã được làm quen với số thập phân. Hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu và tìm hiểu rõ hơn về số thập phân. Liệu số thập phân có mấy phần, gồm những phần nào để hiểu rõ hơn. Các con nhớ theo dõi ví dụ và cách giải bài tập mà thầy cô sẽ hướng dẫn dưới bài để làm bài tốt hơn nhé.

A. Lý thuyết.

  • 2m 7dm hay m được viết thành 2,7 m;
  • 2,7 đọc là: hai phẩy bảy mét.
  • Mỗi số thập phân gồm hai phần: phần nguyên và phần thập phân, chúng được phân cách nhau bởi dấu phẩy.
  • Những chữ số ở bên trái dấu phẩy thuộc về phần nguyên, những chữ số ở bên phải dấu phẩy thuộc về phần thập phân.

Ví dụ:

Giải bài khái niệm số thập phân (tiếp theo) - sgk Toán 5 trang 36

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 37 - sgk toán lớp 5

Đọc mỗi số thập phân sau:

9,4; 7,98; 25,477; 206,075; 0,307

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 37 - sgk toán lớp 5

Viết các hỗn số sau thành số thập phân rồi đọc số đó:

, $82\frac{45}{100}$, $810\frac{225}{1000}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 37 - sgk toán lớp 5

Viết Viết các số thập phân sau thành phân số thập phân:

0,1; 0,02; 0,004; 0,095

=> Xem hướng dẫn giải


  • 29 lượt xem
Chủ đề liên quan