Giải câu 3 bài Khái niệm số thập phân (tiếp theo) Toán 5 trang 37

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 37 - sgk toán lớp 5

Viết Viết các số thập phân sau thành phân số thập phân:

0,1; 0,02; 0,004; 0,095

Bài làm:

Cách giải:

Đê viết các số thập phân chuyển sang phân số thập phân, các con chỉ cần đếm số sau dấu phẩy.

Nếu sau dấu phẩy có một chữ số thì tương tứng với phần 10, hai số tương ứng với phần 100, ba số tương ứng với phần 1000.

Đáp án:

0,1=

0,02=

0,004=

0,095=

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021