Giải câu 1 bài Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân Toán 5 trang 46

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 46 - sgk toán lớp 5

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 56dm2 = …m2

b) 17 dm2 23cm2 = ….dm2;

c) 23 cm2 = …dm2

d) 2 cm2 5mm2 =…cm2

Bài làm:

a) 56dm2 =

b) 17 dm2 23cm2 =

c) 23 cm2 =

d) 2 cm2 5mm2 =

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021