Giải câu 1 bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 100

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 100 sgk toán lớp 5

Một sợi dây thép được uốn như hình bên. Tính độ dài của sợi dây.

Giải câu 1 bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 100

Bài làm:

Ta thấy sợi dây được uốn thành hai hình tròn có bán kính là 7cm và 10cm. Vì vậy, độ dài của sợi dây thép là tổng chu vi của hai hình tròn đó.

Áp dụng công thức tính chu vi : S = 2 x r x 3,14.

Chu vi hình tròn có bán kính 7cm là:

S = 2 x r x 3,14 = 2 x 7 x 3,14 = 43,96 (cm)

Chu vi hình tròn có bán kính 10cm là:

S = 2 x r x 3,14 = 2 x 10 x 3,14 = 62,8 (cm)

Vậy dây thép có độ dài là: 43,96 + 62,8 = 106,76 (cm)

Đáp số: 106,76 (cm)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021