Giải câu 2 bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 137

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trag 137 sgk toán lớp 5

Tính:

a) (2 giờ 30 phút + 3 giờ 15 phút) x 3;

2 giờ 30 phút + 3 giờ 15 phút x 3;

b) (5 giờ 20 phút + 7 giờ 40 phút) : 2;

5 giờ 20 phút + 7 giờ 40 phút : 2;

Bài làm:

a) (2 giờ 30 phút + 3 giờ 15 phút) x 3

Ta thực hiện phép tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau:

= 5 giờ 45 phút x 3 = 15 giờ 135 phút

Mà 135 phút = 2 giờ 15 phút nên: 15 giờ 135 phút = 17 giờ 15 phút.

2 giờ 30 phút + 3 giờ 15 phút x 3

Ta thực hiện phép nhân trước, phép cộng sau:

= 2 giờ 30 phút + 9 giờ 45 phút = 11 giờ 75 phút.

Mà 75 phút = 1 giờ 15 phút nên: 11 giờ 75 phút = 12 giờ 15 phút.

b) (5 giờ 20 phút + 7 giờ 40 phút) : 2

Ta thực hiện phép tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau:

= 12 giờ 60 phút : 2 ( do 60 phút = 1 giờ nên 12 giờ 60 phút = 13 giờ)

= 13 giờ : 2 = 6 giờ 30 phút.

5 giờ 20 phút + 7 giờ 40 phút : 2

Ta thực hiện phép chia trước, phép cộng sau:

= 5 giờ 20 phút + 3 giờ 5 phút = 8 giờ 25 phút.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021