Giải câu 1 bài Cộng hai số thập phân Toán 5 trang 50

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 50 - sgk toán lớp 5

Tính:

Giải câu 1 bài Cộng hai số thập phân - Toán 5 trang 50

Bài làm:

Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia làm sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Cộng như cộng các số tự nhiên

- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng

Giải câu 1 bài Cộng hai số thập phân - Toán 5 trang 50

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021