Giải câu 1 phần 2 bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 178

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 179 sgk toán lớp 5

Một tấm bìa hình vuông đã được tô màu như hình vẽ bên. Tính:

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 178 (phần 2)

a) Diện tích của phần đã tô màu.

b) Chu vi của phần không tô màu.

Bài làm:

a) Trong hình vuông có 4 phần nhỏ đã được tô màu. Khi ghép 4 mảnh đã tô màu của hình vuông ta được một hình tròn có bán kính là 10cm.

Diện tích phần đã tô màu = diện tích hình tròn có bán kính 10cm.

Áp dụng công thức : S = r x r x 3,14.

Diện tích phần đã tô màu là:

10 x 10 x 3,14 = 100 x 3,14 = 314 (cm2)

b) Chu vi của hình tròn này chính là chu vi của phần không tô màu.

Áp dụng công thức P = r x 2 x 3,14 với đường tròn có bán kính là 10cm.

Chu vi của phần không tô màu là:

10 x 2 x 3,14 = 20 x 3,14 = 62,8 (cm)

Đáp số: a) 314cm2 ;

b) 62,8cm

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021