Giải câu 1 trang 13 Toán 5 bài hỗn số (tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 13 - sgk Toán lớp 5

Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

$4\frac{2}{5}$

$9\frac{5}{7}$

Bài làm:

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021