Giải bài luyện tập sgk toán 5 trang 70

  • 2 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta cùng ôn lại kiến thức đã học ở bài trước đó là phép chia một số tự nhiên cho một số thập phân. Đây là một dạng toán khá khó nên nhiều bạn sẽ cảm thấy chưa thực sự tự tin. Vì vậy, chúng ta sẽ cùng ôn lại để thực hiện tốt hơn đối với dạng toán này.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 70 sgk toán lớp 5

Tính rồi so sánh kết quả tính:

a) 5 : 0,5 và 5 x 2 b) 3 : 0,2 và 3 x 5

52 : 0,5 và 52 x 2 18 : 0,25 và 18 x 4

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 70 sgk toán lớp 5

Tìm x:

a) x 8,6 = 387

b) 9,5 x = 399

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 70 sgk toán lớp 5

Thùng to có 21l dầu, thùng bé có 15l dầu. Số dầu đó được chứa vào các chai như nhau, mỗi chai có 0,75l. Hỏi có tất cả bao nhiêu chai dầu?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 70 sgk toán lớp 5

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 12,5m và có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 25m. Tính chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 33 lượt xem
Chủ đề liên quan