Giải bài : Phép nhân sgk Toán 5 trang 161

  • 1 Đánh giá

Nhằm củng cố về phép nhân: tính chất của phép nhân, cách nhân 2 số tự nhiên có nhiều chữ số, cách nhân 2 phân số, cách nhân số thập phân,...KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Giải bài : Phép nhân - sgk Toán 5 trang 161

Phép nhân các số tự nhiên, phân số, số thập phân đều có các tính chất sau:

Tính chất giao hoán: a x b = b x a

Tính chất kết hợp: a x b x c = a x (b x c)

Nhân một tổng với một số: (a + b) x c = a x c + b x c

Phép nhân có thừa số bằng 1: 1 x a = a x 1 = a

Phép nhân có thừa số bằng 0: 0 x a = a x 0 = 0.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 162 sgk toán lớp 5

Tính:

a) 4802 x 324 ;

6120 x 205 ;

b) x 2 ;

x \(\frac{5}{12}\) ;

c) 35,4 x 6,8 ;

21,76 x 2,05 .

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 162 sgk toán lớp 5

Tính nhẩm:

a) 3,25 x 10

3,25 x 0,1

b) 417,56 x 100

417,56 x 0,01

c) 28,5 x 100

28,5 x 0,01

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 162 sgk toán lớp 5

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 2,5 x 7,8 x 4 ;

b) 0,5 x 9,6 x 2 ;

c) 8,36 x 5 x 0,2 ;

d) 8,3 x 7,9 + 7,9 x 1,7 ;

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 162 sgk toán lớp 5

Một ô tô và một xe máy khởi hành cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Ô tô đi từ A với vận tốc 48,5km/giờ, xe máy đi từ B với vận tốc 33,5 km/giờ. Sau 1 giờ 30 phút ô tô và xe máy gặp nhau tại C. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 35 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021