Giải câu 2 bài: Vận tốc sgk Toán 5 trang 139

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 139 sgk toán lớp 5

Một máy bay bay được 1800km trong 2,5 giờ. Tính vận tốc của máy bay.

Bài làm:

Ta thấy máy bay đi được quãng đường có độ dài là s = 1800k với thời gian t = 2,5 giờ. Vậy ta áp dụng công thức tính vận tốc v = s : t.

Bài giải

Vận tốc của máy bay là:

v = s : t = 1800 : 2,5 = 720 (km/giờ)

hay 1,5 giờ = giờ

v = s : t = 1800 : = $\frac{1800\times 2}{5}$ = 720 (km/giờ)

Đáp số: 720km/giờ

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021