Giải bài luyện tập chung sgk toán 5 trang 79, 80

  • 2 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta sẽ đến với bài luyện tập chung. Với bài luyện tập này, chúng ta sẽ cùng củng cố lại một lần nữa các dạng toán về phép chia. Đây là bài tập giúp các con nắm chắc vững kiến thức hơn để áp dụng giải bài tập. Vì vậy, các con nhớ chú ý nhé. Bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu với bài luyện tập ngay dưới đây.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 79 sgk toán lớp 5

Tính:

a) 216,72 : 42;

b) 1: 12,5;

c) 109,98 : 42,3

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 79 sgk toán lớp 5

Tính:

a) (131,4 – 80,8) : 2,3 + 21,84 x 2;

b) 8,16 : (1,32 + 3,48) – 0,345 : 2

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 79 sgk toán lớp 5

Cuối năm 2000 dân số của một phường là 15 625 người. Cuối năm 2001 số dân của phường đó là 15 875 người.

a) Hỏi từ cuối năm 2000 đến cuối năm 2001 số dân của phường đó tăng thêm bao nhiêu phần trăm?

b) Nếu từ cuối năm 2001 đến năm 2002 số dân của phường đó cũng tăng thêm bấy nhiêu phần trăm thì cuối năm 2002 số dân của phường đó là bao nhiêu người?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 80 sgk toán lớp 5

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một người bán hàng bị lỗ 70 000 đồng và số tiền đó bằng 7% số tiền bỏ ra. Để tính số vốn của người đó, ta cần tính:

A. 70000 : 7
B. 70000 x 7 : 100
C. 70000 x 100 : 7
D. 70000 x 7

=> Xem hướng dẫn giải


  • 16 lượt xem
Chủ đề liên quan