Giải bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 176

  • 1 Đánh giá

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 176 - Giải tất cả các bài tập trong bài học này - Giải toán lớp 5 dễ hiểu

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 176 sgk toán lớp 5

Tính:

a) 683 x 35;

1954 x 425 ;

2438 x 306 ;

b) x \(\frac{3}{35}\) ;

x 55 ;

: \(\frac{33}{34}\) ;

c) 36,66 : 7,8 ;

15,7 : 6,28 ;

27,63 : 0,45 ;

d) 16 giờ 15 phút : 5 ;

14 phút 36 giây : 12.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 176 sgk toán lớp 5

Tìm x:

a) 0,12 x x = 6 ;

b) x : 2,5 = 4 ;

c) 5,6 : x = 4 ;

d) x x 0,1 = ;

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 176 sgk toán lớp 5

Trong ba ngày một cửa hàng bán được 2400kg đường. Ngày thứ nhất bán được 35% số đường đó, ngày thứ hai bán được 40% số đường đó. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki -lô-gam đường ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 176 sgk toán lớp 5

Một cửa hàng bán hoa quả (trái cây) thu được 1 800 000 đồng, tính ra số tiền lãi bằng 20% số tiền mua. Hỏi tiền vốn để mua số hoa quả đó là bao nhiêu đồng?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021