Giải câu 1 bài luyện tập chung sgk toán 5 trang 80

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 80 sgk toán lớp 5

Viết các hỗn số sau thành số thập phân:
, $3\frac{4}{5}$, $2\frac{3}{4}$, $1\frac{12}{25}$

Bài làm:

= = 9: 2 = 4,5

= = 19: 5 = 3,8

= = 11: 4 = 2,75

= = 37: 25 = 1,48

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021