Giải bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 165

  • 1 Đánh giá

Nhằm củng cố về phép chia: cách chia 2 số thập phân, cách chia 2 phân số, các tính chất đặc biệt của phép chia, các bài toán có lời văn...KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 165 sgk toán lớp 5

Tính tỉ số phần trăm của:

a) 2 và 5; b) 2 và 3 ;

c) 3,2 và 4 d) 7,2 và 3,2

Chú ý: Nếu tỉ số phần trăm là số thập phân thì chỉ lấy hai chữ số ở phần thập phân.

Ví dụ: 1 : 6 = 0,166666...

Tỉ số phần trăm của 1 và 6 là: 16,66%.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 165 sgk toán lớp 5

Tính:

a) 2,5% + 10,34% ;

b) 56,9% - 34,25% ;

c) 100% - 23% -47,5% ;

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 165 sgk toán lớp 5

Một huyện có 320ha đất trồng cây cà phê và 480ha đất trồng cây cao su. Hỏi:

a) Diện tích đất trồng cây cao su bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cây cà phê ?

b) Diện tích đất trồng cây cà phê bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cây cao su ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 165 sgk toán lớp 5

Lớp 5A dự định trồng 180 cây, đến nay đã trồng được 45% số cây. Hỏi theo dự định, lớp 5A còn phải trồng bao nhiêu cây nữa ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 15 lượt xem
Chủ đề liên quan