Giải bài luyện tập sgk toán 5 trang 88 89

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta sẽ đến với bài luyện tập về tính diện tích hình tam giác. Hi vọng, qua bài luyện tập ngày hôm nay, các con sẽ nắm vững kiến thức hơn cũng như làm bài tập tốt hơn về dạng toán hình tam giác nhé.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 88 sgk toán lớp 5

Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy là a và chiều cao là h:

a) a = 30,5 dm và h là 12dm

b) a = 16dm và h = 5,3 m.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 88 sgk toán lớp 5

Hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng đã có trong mỗi hình tam giác dưới đây:

Giải bài luyện tập - sgk toán 5 trang 88 - 89

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 88 sgk toán lớp 5

a) Tính diện tích hình tam giác vuông ABC

Giải bài luyện tập - sgk toán 5 trang 88 - 89

b) Tính diện tích hình tam giác vuông DEG

Giải bài luyện tập - sgk toán 5 trang 88 - 89

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 89 sgk toán lớp 5

a) Đo độ dài các cạnh của hình chữ nhật ABCD rồi tính diện tích hình tam giác ABC.

Giải bài luyện tập - sgk toán 5 trang 88 - 89

b) Đo độ dài các cạnh của hình chữ nhật MNPQ và độ dài cạnh ME. Tính:

  • Tổng diện tích hình tam giác MQE và diện tích hình tam giác NEP.
  • Diện tích hình tam giác EQP

Giải bài luyện tập - sgk toán 5 trang 88 - 89

=> Xem hướng dẫn giải


  • 42 lượt xem
Chủ đề liên quan