Giải bài Tổng nhiều số thập phân sgk toán 5 trang 50

  • 1 Đánh giá

Các con đã được học bài cộng hai số thập phân. Vậy các con thấy có khó hay không? Hôm nay, chúng ta sẽ học một dạng toán tương tự như vậy nhưng khó hơn một chút đó chính là tổng nhiều số thập phân. Để hiểu bài nhanh hơn, các con nhớ theo dõi ví dụ và cách thầy cô hướng dẫn làm bài để thực hiện tốt hơn.

A. Lý thuyết.

Ví dụ: Có ba thùng đựng dầu, thùng thứ nhất có 16,5l, thùng thứ hai có 35,75l, thùng thứ ba có 19,5l. Hỏi cả ba thùng có bao nhiêu lít?

Ta phải tính: 16,5 + 35,75 + 19,5 = ? (l)

Để tính tổng nhiều số thập phân ta làm tương tự như tính tổng hai số thập phân

Giải bài Tổng nhiều số thập phân - sgk toán 5 trang 50

Cả ba thùng có số lít dầu là:

16,5 + 35,75 + 19,5 = 79,75 (lít)

Đáp số: 79,75 lít

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 51 - sgk toán lớp 5

Tính:

a) 5,27 + 14,35 + 9,25;

b) 6,4 + 18,36 + 52;

c) 20,08 + 32,91 + 7,15;

d) 0,75 + 0,09 + 0,8

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 52 - sgk toán lớp 5

Tính rồi so sánh giá trị của (a+b) +c và a + (b+c):

Giải câu 2 bài Tổng nhiều số thập phân - Toán 5 trang 52

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 52 - sgk toán lớp 5

Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để tính:

a) 12,7 + 5,89 +1,3;

b) 38,6 + 20,09 + 7,91;

c) 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2;

d) 7,34 + 0,45 + 2,66 + 0,55

=> Xem hướng dẫn giải


  • 6 lượt xem
Chủ đề liên quan