Giải bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 143

  • 1 Đánh giá

Nhằm củng cố kiến thức và bài tập về tính thời gian khi biết quãng đường và vận tốc, KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trag 143 sgk toán lớp 5

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải bài : Luyện tập - sgk Toán 5 trang 143

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trag 143 sgk toán lớp 5

Một con ốc sên bò với vận tốc 12cm/phút. Hỏi con ốc sên đó bò được quãng đường 1,08m trong thời gian bao lâu ?

Giải bài : Luyện tập - sgk Toán 5 trang 143

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trag 143 sgk toán lớp 5

Vận tốc bay của một con chim đại bàng là 96km/giờ. Tính thời gian để con đại bàng đó bay được quãng đường 72km.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trag 143 sgk toán lớp 5

Một con rái cá có thể bơi với vận tốc 420m/phút. Tính thời gian để rái cá bơi được quãng đường 10,5km.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 7 lượt xem
Chủ đề liên quan