Giải câu 3 bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 143

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trag 143 sgk toán lớp 5

Vận tốc bay của một con chim đại bàng là 96km/giờ. Tính thời gian để con đại bàng đó bay được quãng đường 72km.

Bài làm:

Thời gian để con đại bàng bay được quãng đường 72km là:

t = s : v = 72 : 96 = 0,75 = (giờ)

giờ = x 60 phút = 45 phút

Đáp số: 45 phút.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021