Giải bài : Quãng đường sgk Toán 5 trang 140

  • 1 Đánh giá

Chúng ta đã biết cách tính vận tốc khi biết quãng đường và thời gian, vậy muốn tính quãng đường ta phải làm như thế nào ? Để biết thêm chi tiết, KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Bài toán 1:

Một ô tô đi trong 4 giờ với vận tốc 42,5km/giờ. Tính quãng đường đi được của ô tô.

Giải bài : Quãng đường - sgk Toán 5 trang 140

Bài giải:

Quãng đường ô tô đi được trong 4 giờ là:

42,5 x 4 = 170 (km)

Đáp số: 170km.

Nhận xét: Để tính quãng đường ô tô đi được ta lấy quãng đường ô tô đi được trong 1 giờ hay vận tốc của ô tô nhân với thời gian đi.

Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

s = v x t

Bài toán 2:

Một người đi xe đạp với vận tốc 12km/giờ trong 2 giờ 30 phút. Tính quãng đường người đó đã đi được.

Bài giải:

2 giờ 30 phút = 2,5 giờ.

Quãng đường người đó đã đi được là:

12 x 2,5 = 30 (km)

Đáp số: 30km.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trag 141 sgk toán lớp 5

Một ca nô đi với vận tốc 15,2km/giờ.Tính quãng đường đi được của ca nô trong 3 giờ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trag 141 sgk toán lớp 5

Một người đi xe đạp trong 15 phút với vận tốc 12,6 km/giờ. Tính quãng đường đi được của người đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trag 141 sgk toán lớp 5

Một xe máy đi từ A lúc 8 giờ 20 phút với vận tốc 42km/giờ, đến B lúc 11 giờ. Tính độ dài quãng đường AB.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021