Giải câu 1 bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 169

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 169 sgk toán lớp 5

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 160m, chiều rộng 30m. Người ta trồng rau trên mảnh vườn đó, trung bình cứ 10m2 thu được 15kg rau. Hỏi trêm cả mảnh vườn đó người ta thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam rau ?

Bài làm:

Mảnh vườn hình chữ nhật nên Pvườn = (chiều rộng + chiều dài) x 2

Nên chiều dài = (Pvườn : 2) – chiều rộng = Nửa chu vi – chiều rộng.

Nửa chu vi mảnh vườn là:

160 : 2 = 80 (m)

Chiều dài mảnh vườn là:

80 - 30 = 50 (m)

Áp dụng công thức tính diện tích Svườn = chiều dài x chiều rộng

Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là:

50 x 30 = 1500 (m2)

Diện tích mảnh vườn gấp 10m2 số lần là:

1500 : 10 = 150 (lần).

Số ki-lô-gam rau thu hoạch được trên mảnh vườn đó là:

15 x 150 = 2250 (kg).

Đáp số: 2250kg rau.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021