Giải câu 1 bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 137

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trag 137 sgk toán lớp 5

Tính:

a) 3 giờ 14 phút x 3;

b) 36 phút 12 giây : 3;

c) 7 phút 26 giây x 2;

d) 14 giờ 28 phút : 7 ;

Bài làm:

a) 3 giờ 14 phút x 3

Giải bài : Luyện tập - sgk Toán 5 trang 137

Vậy 3 giờ 14 phút x 3 = 9 giờ 42 phút

b) 36 phút 12 giây : 3

Giải bài : Luyện tập - sgk Toán 5 trang 137

Vậy 36 phút 12 giây : 3 = 12 giờ 4 phút

c) 7 phút 26 giây x 2

Giải bài : Luyện tập - sgk Toán 5 trang 137

Vậy 7 phút 26 giây x 2 = 14 giờ 52 phút

d) 14 giờ 28 phút : 7

Giải bài : Luyện tập - sgk Toán 5 trang 137

Vậy 14 giờ 28 phút : 7 = 2 giờ 4 phút

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021