Giải câu 3 bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 162

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 162 sgk toán lớp 5

Cuối năm 2000 số dân của nước ta là 77 515 000 người. Nếu tỉ lệ tăng dân số hằng năm là 1,3 % thì đến hết năm 2001 số dân của nước ta là bao nhiêu người ?

Bài làm:

Trong 1 năm dân số nước ta tăng lên số người là:

77 515 000 x 1,3 : 100 = 1007695 (người).

Đến hết năm 2001 dân số nước ta là:

77 515 000 + 1 007 695 = 78522695 (người)

Đáp số: 78 522 695 người.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021