Giải câu 4 bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 165

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 165 sgk toán lớp 5

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một lớp học có 18 học sinh nữ và 12 học sinh nam. Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp ?

A. 150% B. 60% C. 66% D. 40%

Bài làm:

Tổng số học sinh của cả lớp là:

18 + 12 = 30 (học sinh)

Tỉ số của học sinh nam so với cả lớp là:

12 : 30 =

Phần trăm số học sinh nam của cả lớp là:

= = 40%

Khoanh vào chữ D.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021