Giải câu 4 bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 143

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trag 143 sgk toán lớp 5

Một con rái cá có thể bơi với vận tốc 420m/phút. Tính thời gian để rái cá bơi được quãng đường 10,5km.

Bài làm:

Ta thấy đơn vị vận tốc của con rái cá là m/phút mà quãng đường con rái cá bơi được tính bằng đơn vị ki-lô-mét. Vậy nên ta phải đổi đơn vị km về mét

Đổi: 10,5km = 10,5 x 1000m = 10500m.

Thời gian để rái cá bơi được quãng đường 10,5km là:

t= s :v =10500 : 420 = 25 (phút)

hay 25 phút = 25 : 60 giờ = giờ

Đáp số: 25 phút ( giờ)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021