Giải câu 1 bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 145

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trag 145 sgk toán lớp 5

Một người đi xe đạp từ B đến C với vận tốc 12 km/giờ, cùng lúc đó một người đi xe máy từ A cách B là 48km với vận tốc 36km/ giờ và đuổi theo xe đạp (xem hình dưới đây). Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ xe máy đuổi kịp xe đạp ?

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 145

b) Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12km/giờ. Sau 3 giờ một xe máy cũng đi từ A đến B với vận tốc 36 km/giờ. Hỏi kể từ lúc xe máy bắt đầu đi, sau bao lâu xe máy đuổi kịp xe đạp ?

Bài làm:

a) Hướng dẫn:

Sau mỗi giờ xe máy gần xe đạp là:

36 - 12 = 24 (km)

Thời gian đi để xe máy đuổi kịp xe đạp là:

48 : 24 = 2 (giờ)

b) Xe đạp đi được 3 giờ thì xe máy bắt đầu đi từ A, vậy xe máy đi sau xe đạp số ki-lô-mét là:

12 x 3 = 36 (km)

Mỗi giờ xe máy đi được 36km, mỗi giờ xe đạp đi được 12km. Mà xe máy và xe đạp đi cùng chiều nên ta thực hiện phép tính trừ giữa hai vận tốc.

Sau mỗi giờ xe máy lại gần xe đạp thêm:

36 - 12 = 24 (km).

Xe máy sẽ đuổi kịp xe đạp sau:

36 : 24 = 1,5 (giờ)

Đổi : 1,5 giờ = giờ = 1 giờ 30 phút.

Đáp số: 1 giờ 30 phút.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021