Giải bài: Thể tích hình lập phương sgk Toán 5 trang 122

  • 1 Đánh giá

Thể tích hình lập phương tính như thế nào? Có giống hay khác thể tích hình hộp chữ nhật. Để biết chi tiết hơn, KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

a) Ví dụ

Nếu hình lập phương có cạnh 3cm thì thể tích là:

V = 3 x 3 x 3 = 27 (cm3)

Giải bài: Thể tích hình lập phương - sgk Toán 5 trang 122

b) Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy cạnh nhân với cạnh nhân rồi nhân với cạnh.

Giải bài: Thể tích hình lập phương - sgk Toán 5 trang 122

Hình lập phương có cạnh a thì thể tích V là:

V = a x a x a

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trag 122 sgk toán lớp 5

Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Giải bài: Thể tích hình lập phương - sgk Toán 5 trang 122

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trag 122 sgk toán lớp 5

Một khối kim loại hình lập phương có cạnh là 0,75m. Mỗi đề-xi-mét khối kim loại đó cân nặng 15kg. Hỏi khối kim loại đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trag 123 sgk toán lớp 5

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 7cm và chiều cao 9cm. Một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng của ba kích thước của hình hộp chữ nhật trên. Tính:

a) Thể tích hình hộp chữ nhật;

b) Thể tích hình lập phương.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021