Giải câu 3 bài: Thể tích hình lập phương sgk Toán 5 trang 123

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trag 123 sgk toán lớp 5

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 7cm và chiều cao 9cm. Một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng của ba kích thước của hình hộp chữ nhật trên. Tính:

a) Thể tích hình hộp chữ nhật;

b) Thể tích hình lập phương.

Bài làm:

a) Thể tích hình hộp chữ nhật là:

V = a x b x c = 8 x 7 x 9 = 56 x 9 = 504 (cm3)

b) Hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng của ba kích thước của hình hộp chữ nhật nên số đo của hình lập phương là:

( 8 + 7 + 9) : 3 = 24 : 3 = 8 (cm)

Vậy thể tích của hình hộp lập phương là: 8 x 8 x 8 = 512 (cm3)

Đáp số: a) 504cm3

b) 512cm3

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021